Salgsvilkår og retningslinjer

Salgsvilkår

Ansvar:
Phonereparatøren Emil Svendsen tar ikke ansvar for følgende:
Ved reparasjon av IP sertifiserte enheter kan vi ikke garantere for sertifiseringen etter reparasjon.
Tap av data under reparasjon.
Tap av garanti/reklamasjonsrett hos forhandler/produsent (Apple, Sony o.l.).
Uforutsette feil/mangler som oppstår etter reparasjon, som ikke er relevant med selve reparasjonen.
Ved avbestilling av spesialbestilte varer påløper det et gebyr på 20% av reparasjons-kostnaden.

Garanti:
Vi har ett års garanti på de fleste reparasjoner med unntak av batteri, hvor vi har 3 måneder. Vår garanti er ikke gyldig dersom enheten er påført skader av forbruker eller andre. Slag, støt, klemskader og fuktskader er typiske situasjoner hvor garanti blir avvist.
Dersom annen tjenesteyter enn Phonereparatøren Emil Svendsen blir benyttet vil garantien frafalle.
Vår garanti gjelder kun for byttet del, Phonereparatøren Emil Svendsen fraskriver seg alt ansvar for andre feil/mangler på enhet som oppstår etter reparasjon.
Dersom reklamasjon er ønsket, må mangelen/feilen rapporteres til oss innen fire uker av at mangelen/feilen er oppdaget. Ved overstigelse av denne tidsfristen er retten til reklamasjon tapt.(§27, lov om forbrukerkjøp)

Henting av enhet:
Din enhet må hentes innen tre måneder etter at reparasjon er utført. Dersom den ikke blir hentet blir enheten destruert.

Vannskade:
Ved vannskade på enheter gis det ingen garanti/reklamasjonsrett.

Originale deler:
Hos Phonereparatøren Emil Svendsen bruker vi alltid originale deler når det er mulig.