Grønn IT

Vår bransje er en viktig bidragsyter til Grønn IT. For 5år siden mener vi det var en usunn bruk-kastmentalitet som florerte. Vi merker en stor endring på dette 5 år senere. Om det er bevisstheten av dette som er årsaken eller at utviklingen på IT produktene har stagnert vet vi ikke. Det vi derimot vet er at folk reparerer i stor grad det meste av IT kontra å kjøpe nytt. Dette er selvfølgelig positivt for oss, men det er til syvende og sist kunden og miljøet som vinner på dette. Kunden sparer seg 70-80% av kosten med å kjøpe ny kontra og reparere og vi sparer kloden for miljøutslipp. Vinn-Vinn-Vinn!